Minivoetbalcompetitie Reglement

1. Het KMVV-bestuur

1.1  HET KMVV-BESTUUR

Het KMVV-bestuur spant zich in om de competitie zonder moeilijkheden te laten verlopen. 
Het is voor iedereen van een groot belang dat alle geplande wedstrijden worden gespeeld.
Eventuele problemen, die niet in het reglement zijn opgenomen, worden indien nodig door het KMVV-bestuur besproken en beoordeeld en eventueel aan het reglement toegevoegd.

1.2  HET SPORTIEF COMITE

De sportieve comissie bestaat uit alle bestuursleden, zal bij discussie, verslagen van scheidsrechters/bestuursleden of eventuele klachten van ploegen over een correcte beslissing oordelen. Indien nodig kunnen ze oordelen dat de betrokkenen dienen gehoord te worden.Het KMVV Sportief Comité geeft het recht om eventuele problemen niet voorkomend in het reglement te bestraffen met schorsing, forfait, fair-play strafpunten en boetes.

1.3 FUNCTIES BESTUURSLEDEN

Als U foutjes of onduidelijkheden aantreft of vragen heeft, contacteer dan onverwijld de juiste persoon !
Hieronder vind je de juiste contactpersoon.

Deze zijn:

Voorzitter: Stefaan Bral
Voor alles wat met KMVV in zijn geheel te maken heeft.

Administratief Secretaris: Karl Becue  
Alles wat met de admnistratie en onze verzekering te maken heeft.
Opmaken verslag KMVV Sportief Comité.
Contactpersoon voor degene die beroep aantekenen op een beslissing van het KMVV Sportief Comité.

Sportief secretaris: Marnix Deloose  
Alles wat met het sportieve te maken heeft: Inschrijvingen, spelerslijsten, transfers, wedstrijdbladen,
Fair-Play, gele en rode kaarten, kalender + wijzigingen, reglement, uitslagen en klassementen.Penningmeester: Donald Gerard
Alles wat met het financiële te maken heeft: Inschrijvingsgeld, waarborg, boetes enz.

Scheidsrechters verantwoordelijke: Jean-Marc Galloo

Alles wat met de scheidsrechters te maken heeft. 
Is ook de contactpersoon bij het verwittigen van forfait.
Samen met Marnix verantwoordelijk voor de kalender.

MEDEWERKER:
Webmaster: Stijn Vansteenkiste
Verantwoordelijk voor het goed functioneren van onze website.

De gegevens van de bestuursleden zijn te vinden op de site www.kmvv.be "bestuur".Terug naar boven

2. De Inschrijvingsprocedure

2.1 Om deel te nemen dient een inschrijvingsbedrag en een waarborg (zie verder) betaald te worden. Inschrijven kan vanaf 1 april voor de nieuwe ploegen.
Via www.kmvv.be en "inschrijvingen" vervolgens "nieuwe ploeg" vind je alle info. Bestaande ploegen dienen zich in te schrijven door mail te sturen naar marnix@kmvv.be tegen vastgestelde datum. Ploegen die stoppen dienen eveneens mail te sturen tegen vastgestelde datum zoniet blijft hun waarborg eigendom van de KMVV. De volledige procedure vind je op www.kmvv.be en "inschrijvingen" vervolgens "bestaande ploeg"


2.2 Uw ploegnaam mag niet meer dan 20 karakters bevatten.

2.3 Het inschrijvingsbedrag kan betaald worden op 2 manieren: Het volledig bedrag tegen vastgelegde datum of in 2 delen: 1e deel bij inschrijving,60% van het bedrag tegen vastgestelde datum en 40% van het bedrag tegen 31 januari.


2.4 Het inschrijvingsbedrag dient gestort te worden tegen de vastgestelde datum .
Niet betaald tegen de vastgelegde datum = 10 € extra inschrijving.Wie 10 dagen na de vastgelegde datum
nog niet betaald heeft (inschrijving + 10 €) =niet ingeschreven in de competitie.En wordt eveneens art.2.10 toegepast.

2.5 Het 2e deel van het inschrijvingsbedrag dient gestort te worden voor 31 januari.
Indien dat niet gebeurd wordt er een nalateheids bedrag aangerekend van 25 € die wordt
afgetrokken van jullie waarborg,die jullie dan terug dienen aan te vullen.

2.6 Wanneer je na de vooropgestelde datum een wedstrijd moet spelen en jullie 2e deel staat nog
niet op de KMVV rekening dan verliezen jullie die wedstrijd met forfait + 25 € boete en dit tot
jullie het 2e deel betaald hebben. Na 4 forfaits wordt art.18.8 van het reglement toegepast.

2.7 De contactpersoon is diegene via wie nadien alle communicatie zal gebeuren.
De gegevens van die persoon zijn voor het KMVV-bestuur heel belangrijk. Een 2de email adres van een andere persoon is voor een vlotte en verzekerde communicatie eveneens verplicht.

2.8 Iedere ploeg wordt verondersteld kennis genomen te hebben van het KMVV Minivoetbalcompetitie Reglement en de wedstrijdkalender en er zich naar te schikken.

2.9 Details wat de inschrijvingsprocedure, het inschrijvingsbedrag en de waarborg betreft vind je terug op www.kmvv.be

2.10 Wanneer een reeds ingeschreven ploeg(vanaf het moment dat men zijn deelname bevestigd voor het volgend seizoen wordt zijn ploeg aanzien als ingeschreven ploeg) zich alsnog terugtrekt voor de competitie begonnen is, krijgt deze ploeg het inschrijvingsgeld terug,indien hij reeds betaald heeft, maar  wordt de waarborg van 125 € als een administratieve boete eigendom van de KMVV.Deze regel geldt ook bij het niet nakomen van art.2.4 & art.7.4. Wanneer een ploeg tijdens het seizoen stopt blijft zijn inschrijving + waarborg als administratieve boete eigendom van de KMVV en wordt eveneens art.18.5.2 toegepast. Deze regel geldt ook als een ploeg om een of andere reden door de KMVV uit de competitie wordt gezet. 

2.11 Alle stortingen naar de KMVV dienen te gebeuren op rekeningnummer : IBAN BE67 0017 3751 1587.

Terug naar boven

3. Wedstrijdkalender

3.1 Bij elke inschrijving mag iedere bestande ploeg via de contactpersoon zijn voorkeuren aanpassen aan deze van vorig seizoen door mail te sturen naar marnix@kmvv.be tegen de vastgestelde datum..
In de mate van het mogelijke zal de kalenderverantwoordelijke daar rekening mee houden.
Nieuwe ploegen krijgen een formulier per mail waar zij hun voorkeuren kunnen aanduiden.

3.2 Een tweetal tot viertal weken voor de competitie begint wordt de kalender aan elke ploeg medegedeeld per mail.
Eens die is gemaakt kan hij enkel nog voor zeer ernstige redenen worden aangepast.
Dit alles sluit niet uit dat er om organisatorische redenen, tijdens de competitie zelf, nog bepaalde veranderingen kunnen worden doorgevoerd. Indien er zo’n wijziging is zal die vrij snel terug te vinden zijn op www.kmvv.be en tevens gemeld worden aan de betrokken ploegen via mail.

3.3 Aanvraag tot wijziging kalender.
De ploeg die een wedstrijd wil verplaatsen kan deze enkel verplaatsten als de tegenstander en de ploegen waar mee de wedstrijd gewisseld wordt akkoord zijn.
De aanvraag voor een wijziging dient per e-mail te gebeuren naar marnix@kmvv.be; met opgave reden van verplaatsing en minstens 3 weken voor de initieel voorziene datum van de wedstrijd.Na aanvraag ontvangen de betrokken ploegen een eenmalig voorstel van de kalenderverantwoordelijke . Ieder betrokken ploeg krijgt dan 7 dagen na datum van e-mail om te reageren ofwel met de bevestiging of weigering (+ reden). Dat doen ze per e-mail met "allen beantwoorden". Reageert er een ploeg niet in die 7 dagen wordt de wijziging voor die ploeg akkoord verklaard. Er zal een administratieve kost aangerekend worden van 5 € aan de aanvragende ploeg. Iedere ploeg kan slechts per seizoen 2 aanvragen tot wijziging indienen samengeteld art.3.3 + art.3.4. BEKERWEDSTRIJDEN KUNNEN NIET VERPLAATST WORDEN.
 

3.4 Wie later dan 3 weken voor de wedstrijd deze nog wil verplaatsten. Zal deze door de kalenderverantwoordelijke verplaatst worden naar een datum waar inhaalwedstrijden voorzien zijn. De tegenstander kiest dan de wedstrijd wanneer er zal gespeeld worden uit de voorziene datums. Wanneer je een forfait moet geven en deze wedstrijd wil verplaatsen noteer op je SMS naar Jean-Marc "gelieve deze wedstrijd te verplaatsen " . Dit enkel tot 48u voor de wedstrijd. De uitstellende ploeg verwittigd ook de tegenstander per SMS, het gsm nummer is terug te vinden op de site bij hun ploegfiche. Bij discussie ligt het bewijs van sturen sms bij uitstellende ploeg + sms aan Jean-Marc. De reden dient altijd vermeld te worden. Iedere ploeg kan slechts per seizoen 2 aanvragen tot wijziging indienen samengeteld art.3.3 & art.3.4. Voor deze wijziging zal er 20 € aangerekend worden hetzij 15 € voor de scheidsrechter die voorzien was op de geplande datum van de wedstrijd + 5 € als administratieve kost aan de ploeg die de wedstrijd wil verplaatsen of forfait moest geven. BEKERWEDSTRIJDEN KUNNEN NIET VERPLAATST WORDEN.
Terug naar boven

4. Spelerslijst

4.1 Op de spelerslijst mogen maximum 18 personen voorkomen, coach inbegrepen.

4.2 Alleen deze 18 personen kunnen aan de competitie deelnemen. Indien de contactpersoon ook wil meespelen of coachen moet ook zijn naam op de spelerslijst vermeld staan. Een speler kan slechts voor één ploeg aantreden en moet bij de start van de competitie minimum 15 jaar zijn indien hij 15 jaar geworden is voor de transferperiode(terugronde) mag hij tijdens de transferperiode op de spelerslijst geplaatst worden en meespelen na de transferperiode.

4.3 De lijsten moeten - VOLLEDIG IN ORDE - tegen de vastgestelde datum ingevuld zijn via de site,
zo niet worden er strafpunten Fair-Play aangerekend + een administratieve boete van 10 €..Van iedere speler zijn volgende gegevens VERPLICHT: VOORNAAM-NAAM-GEBOORTEDATUM-ADRES en EMAILADRES. Ten gevolge van de GDPR wet van 25/5/2018 blijven deze gegevens enkel in het bezit van de KMVV en worden nooit aan derden bezorgd. Op de site worden de emailadressen en adressen van de ploegafgevaardigden niet meer gepubliceerd. 

4.4 Voor de aanvang van de competitie worden de spelerslijsten grondig gecontroleerd door het bestuur.  
De definitieve lijsten zullen na een bepaalde datum (zie deadline in inschrijvingsprocedure van het komende seizoen) niet meer aangepast kunnen worden en zijn voor iedereen raadpleegbaar op de site van de KMVV. Indien er vastgesteld wordt dat dat dezelfde speler ingeschreven is in 2 ploegen zal hij voorlopig van de spelerslijsten geschrapt worden. Er zal een e-mail gestuurd worden naar deze speler met in CC de betrokkene ploegafgevaardigden. De betrokken speler stuur dan een e-mail naar marnix@kmvv.be voor welke ploeg hij zal spelen en wordt dan terug op deze spelerslijst geplaatst. Enkel de e-mail van de betrokken speler wordt voor echt verklaard, e-mail van ploegafgevaardigden worden niet aanvaard.

4.5 Wie nog geen 18 spelers op zijn lijst staan heeft kan die tot max 18 spelers aanvullen met nieuwe spelers tem 9/02/2024. Hij is speelgerechtigd nadat de ploegverantwoordelijke een mail ontvangen heeft van de KMVV met de bevestiging. Een nieuwe speler kan pas worden opgesteld vanaf het moment dat zijn naam op het wedstrijdblad staat. Om zeker te zijn dat hij de volgende wedstrijd op het wedstrijdblad staat, liefst zelf wedstrijdblad afdrukken als u uitploeg bent na de bevestiging van de KMVV.

4.6 In functie van de terugronde mag elke ploeg maximum drie spelers vervangen
door nieuwe spelers. De vervangingen kan enkel gebeuren vanaf 12/2/2024 tem 16/2/2024. Deze nieuwe spelers zijn speelgerechtigd vanaf 19/02/2024 . 
Dit kan alleen als er op de lijst nog plaats is voor deze drie spelers. 
Indien dit niet het geval is, dan moeten andere spelers geschrapt worden. 
Ingeschreven spelers kunnen tijdens het seizoen niet geschrapt worden. Dit kan enkel gebeuren tijdens de transferperiode vanaf 12/2/2024 tem 16/2/2024.

4.7 Er is hier bovendien sprake over NIEUWE spelers, waarmee we bedoelen dat deze spelers niet mogen ingeschreven zijn bij andere ploegen die aan de lopende competitie deelnemen. 
Geen transfers van en naar andere ploegen dus uitgezonderd wanneer een speler nog geen wedstrijd heeft gespeeld voor zijn huidige ploeg kan bij onderlinge overeenkomst tussen de speler en zijn huidige ploeg van ploeg veranderen. Ingeschreven spelers kunnen enkel van de spelerslijst geschrapt worden tijdens de transferperiode zoals beschreven in art.4.6.

4.8 Elke wissel of aanvulling dient te gebeuren via e-mail aan marnix@kmvv.be.

4.9 Neemt een speler of coach deel aan wedstrijden met verschillende ploegen in dezelfde competitie, dan verliest de ploeg waar hij niet staat ingeschreven de wedstrijd(en) met 10-0.  Er worden ook strafpunten voor de Fair-Play aangerekend voor de ploeg in fout.  
Ditzelfde geldt ook voor een speler of coach die nog niet werd ingeschreven of niet speelgerechtigd is.
De speler of coach die deel nam aan wedstrijden met verschillende ploegen wordt voor de hele verdere competitie geschorst.


Terug naar boven

5. Woonplaats der spelers

De aangesloten spelers moeten in de regio Kortrijk leven. Concreet betekent dit dat minimum
de helft van de ingeschreven spelers in Kortrijk moeten wonen en ingeschreven zijn. 

Stad Kortrijk stelt zijn sportzalen gratis ter beschikking, voor zover ook zijn eigen inwoners daar
à priori kunnen van genieten. Terug naar boven

6. Verzekering

6.1 Iedere speler wordt - op zijn eigen verantwoordelijkheid - beschouwd als zijnde verzekerd door zijn ploeg ! Elke ploeg dient dus voor een verzekering voor eventuele ongevallen van zijn spelers te zorgen. Het KMVV-bestuur kan op geen enkel moment verantwoordelijk worden gesteld voor kwetsuren van of schade aangericht door de spelers. Ploegen niet verzekerd bij KMVV dienen hun polisnummer + verzekeringsmaatschappij voor het seizoen in te dienen (karl@kmvv.be) wie dit niet doet tegen hun 1e wedstrijd kunnen het seizoen NIET starten hetzelfde geldt voor ploegen verzekerd bij de KMVV (sport recreas) die hun verzekering niet betaald hebben tegen hun 1e wedstrijd .

6.2 De KMVV biedt u ook in samenwerking met S-Sport Recreas een verzekering aan.

- HOE INSCHRIJVEN ?

1) Stort 90 € (per seizoen) op de rekening van de KMVV IBAN BE67 0017 3751 1587 met de mededeling naam van ploeg + verzekering.
2) Stuur een mail naar karl@kmvv.be met onderwerp " verzekering KMVV ploeg xxx ".
3) KMVV regelt de betaling en de administratie van de spelers met S-Sport Recreas.
4) Vanaf jullie betaling bij ons binnen is, en de administratie met S-Sport Recreas volledig is krijgen jullie via e-mail  bevestiging dat jullie verzekerd zijn.

- WAT BIJ ONGEVAL ?

1) Op de website van KMVV kunnen jullie een ongevalsaangifteformulier afdrukken.
2) Binnen de 8 dagen na het ongeval dienen jullie een aangifte in te vullen en door te sturen naar verzekering@s-sportrecreas.be.
3) Dit kan ook schriftelijk naar S-Sport//Recreas Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel.
4) S-Sport Recreas doet de verdere afhandeling van het ongeval.

KMVV handelt enkel als tussenpersoon tussen de ploegen en S-Sport Recreas, wij komen niet tussen bij eventuele discussies tussen de ploeg en de verzekering.

De verzekering kost 90 € per seizoen lopende van 1 september tem 31 augustus. Indien men transfers doet tussen de heen- en de terugronde betaald men 5 € extra per transfer (max. 15 €).Terug naar boven

7. Waarborg

7.1 De bij inschrijving betaalde waarborg dient voor zowel boetes als te vergoeden schade.

7.2 Wanneer om de één of andere reden een boete wordt aangerekend, wordt die onmiddellijk van de waarborg  afgetrokken.  De ploeg wordt daarvan via e-mail op de hoogte gebracht. 

7.3 Ook indien schade werd aangericht kan het KMVV-bestuur de waarborg, betaald door de verantwoordelijke ploeg, hiervoor aanspreken.
Ook hierover zal de ploeg in kwestie op de hoogte gebracht worden.

7.4 De opgebruikte waarborg dient maandelijks aangevuld te worden. De waarborg dient maandelijks aangevuld te worden als het aangevulde bedrag 50 € of meer bedraagt. In dien het minder dan 50 € bedraagt kan het overgedragen worden naar volgende maand, maar het wordt wel aangeraden maandelijks uw waarborg aan te vullen om zo met geen te groot bedrag open te staan. Wanneer het openstaande bedrag 50 € of hoger bedraagt en niet werd betaald tegen de vastgelegde datum wordt er volgend maand 5 € nalatigheidsbedrag bijgerekend. Om het even welk bedrag dient wel betaald te worden tegen 31 januari 2023 (1e maal) en tegen 30 juni 2023 (2e maal) zie art.39.11.Dit te storten op KMVV-rekening met nummer IBAN BE67 0017 3751 1587 met mededeling genoteerd op het gekregen document. Wie 10 dagen na 30 juni 2023 de waarborg nog niet aangevuld heeft kan niet deelnemen aan volgend seizoen (art.7.5) en wordt ook art.2.10 van toepassing.
Een betalingsbewijs kan bij de penningmeester aangevraagd worden op donald@kmvv.be.
 
7.5 Bij de start van elke competitie moet de verschuldigde waarborg hoe dan ook volstort zijn.
Als dit niet het geval is kan men niet starten aan de competitie.
Zie hiervoor artikel 2.1 – inschrijvingsprocedure.

7.6 Ploegen die via mail laten weten dat ze het volgend seizoen niet meer zullen deelnemen moeten de openstaande boetes niet meer storten (waarborg aanvullen). Dit verschuldigd bedrag zal dan afgetrokken worden  tijdens de teruggave van hun waarborg. De bevestiging moet wel gebeuren voor 30 juni. Na 30 juni blijft art.39.11 van toepassing.

7.7 Ploegen die stoppen krijgen hun waarborg teruggestort in de maand augustus na het seizoen. De KMVV waarborg is geen huurwaarborg dus enkel het betaald bedrag wordt terugbetaald.

7.8 Aanvullen waarborg wanneer saldo nog slechts 20% bedraagt van de waarborg.
Wanneer een ploeg nog slechts een saldo van 20% of minder bevat (hetzij 25 € of minder) zullen ze per e-mail verwittigd worden om hun waarborg aan te vullen binnen de 14 dagen na ontvangst van hun mail. Indien dit niet gebeurd tegen de deadline zullen ze uit de competitie worden gezet.

7.9.Betalingen KMVV.
Wanneer de KMVV aan een ploeg een bedrag moet betalen van 50 € of meer wordt die uitbetaald in de maand na het ontvangen van de factuur mindere bedragen worden op de rekening gestort in de maand januari, na januari in de maand juli.


7.10 NIEUWE PLOEGEN
Nieuwe ploegen dienen een waarborg te betalen van 125 € binnen de 8 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail van de KMVV dat ze mogen deelnemen bij de KMVV

Terug naar boven

8. Identiteitskaart

8.1 Voor elke wedstrijd wordt de identiteitskaart , rijbewijs & studentenkaart van elke speler en ook de coach aan de scheidsrechter overhandigd.   Geen enkel ander document wordt aanvaard !   Zonder een van deze geldige documenten mag de persoon in kwestie niet spelen of coachen.  

8.2 Na de wedstrijd worden de identiteitskaarten enkel en alleen door de kapitein bij de scheidsrechter afgehaald.

8.3 Spelers die later toekomen mogen pas aantreden de periode na het indienen van hun identiteitskaart.

8.4 Spelers die later toekomen mogen altijd meespelen, ook al is het zelfs tijdens de 3e periode, maar voor de wedstrijd moet wel zijn nummer genoteerd worden op het wedstrijdblad.
Terug naar boven

9. Kledij

9.1 Alle spelers van dezelfde ploeg - en dit geldt ook voor de doelwachters ! - dragen een gelijkvormige én genummerde trui of broek en gelijke kousen.

9.2 Zij dragen absoluut geen schoenen met studs of schoenen met zolen die door de sportdienst van stad Kortrijk in de sportzalen niet toegelaten zijn.

9.3 Wanneer de kledij niet in orde is, wordt dit door de scheidsrechter op het wedstrijdblad vermeld.
De ploeg in gebreke krijgt Fair-Play strafpunten en betaalt bij herhaling een boete van € 25.

9.4 Als de twee aantredende ploegen gelijke kledij dragen, dient de thuisploeg zijn reservekledij
aan te trekken.
Als deze niet in orde of niet aanwezig is, dan gaat de wedstrijd niet door.

9.5 Hesjes kunnen een oplossing bieden om toch te kunnen spelen maar daarvoor worden Faiir-Play strafpunten aangerekend(zie art.38A.12).

9.6 De ploeg in gebreke beschreven in art.9.4 & art.9.8 verliest de wedstrijd met forfaitcijfers, betaalt een boete van € 25 en loopt 5 Fair-Play strafpunten op.

9.7 Elke ploeg kan de kleuren van hun tegenstander terug vinden op de site bij de ploeg gegevens.  

9.8 Wanneer een ploeg dus tijdens de competitie van uitrusting (= ander kleur) verandert, dan kan dit voor de ploeg in kwestie geen excuus zijn wanneer de tegenstrever in dezelfde kleur blijkt aan te treden. In dit geval zijn zij in gebreke en krijgen zij de sanctie zoals vermeld in art. 9.6.

9.9 De ploeg die wijzigt van kleur tijdens de competitie moet dit per e-mail melden aan marnix@kmvv.be.

9.10 Om misverstanden te vermijden met de kleuren van de truien dient iedere ploeg een foto te plaatsen van hun trui & broek op de site.
Dit doe je door uw aan te melden via de site en op de voorziene plaats bij uw gegevens de foto te plaatsen. Wanneer er geen foto op de site staat van uw ploeg is die verantwoordelijk bij gelijke kleuren. In dit geval vervalt art.9.4.

Terug naar boven

10. De infrastructuur

10.1 Gelieve de schade aan de infrastructuur, opgemerkt bij het betreden van de sportzaal of de kleedkamers direct te melden bij de zaalverantwoordelijke of bij de scheidsrechter, die de gegevens via het wedstrijdblad zal doorspelen. 

10.2 Elke ploeg is verantwoordelijk voor schade aan de infrastructuur aangebracht door zijn spelers. 

10.3 Als het over kleine bedragen gaat kan de waarborg aangesproken worden.
De speler(s) in kwestie kan (kunnen) door KMVV bovendien een schorsing opgelegd worden. Terug naar boven

11. De kleedkamers

11.1 Elke ploeg krijgt een kleedkamer ter beschikking.  Wegens overbezetting van bepaalde sportzalen kan het gebeuren dat twee ploegen dezelfde kleedkamer toegewezen krijgen. Het KMVV-bestuur kan echter op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor schade en/of diefstal aan/van eigendommen van de spelers.

LAAT NOOIT WAARDEVOLLE VOORWERPEN IN DE KLEEDKAMERS ACHTER !

11.2 Enkel plastic flessen en blikken zijn toegelaten in de kleedkamers en alle alcoholische dranken zijn verboden.  Wie tegen dit verbod ingaat krijgt een administratieve boete van 25€. Terug naar boven

12. Het terrein & de opwarming

12.1 Alle moeilijkheden of aanmerkingen aangaande het terrein worden door het KMVV-bestuur onderzocht.     

12.2 Voordat de wedstrijd aanvangt en de vorige sportmanifestatie nog niet beëindigd is, mogen er onder geen enkele voorwaarde opwarmingsoefeningen met bal in de zaal plaats hebben.  Ook niet buiten de lijnen van het terrein !   Rek- en strekoefeningen kunnen wel.
Wie zich niet houdt aan die regels krijgt strafpunten voor de Fair-Play. 

12.3 Eventuele opmerkingen of problemen met het terrein dienen aan het KMVV-bestuur te worden overgemaakt. Indien bepaalde problemen of tekortkomingen tot kwetsuren kunnen leiden wordt zonder akkoord van beide ploegen niet gespeeld. Terug naar boven

13. Scheidsrechters

13.1 De scheidsrechter is een door KMVV beschermd persoon.  
Handtastelijkheden tegen hem worden STEEDS zwaar bestraft !

13.2 Voor, tijdens en na de wedstrijd kan de scheidsrechter sancties treffen voor protest,
discussies of zware overtredingen.
Dit geldt echter enkel in het sportcomplex (inclusief kantine en exclusief buiten)!  
Hij kan de gele of rode kaart toekennen. De betrokken persoon stelt zich bloot aan een sanctie die door het KMVV-bestuur zal opgelegd worden.

13. 3 Om te vermijden dat er elke keer opnieuw commentaar is op de beslissingen van de scheidsrechter kan hij concrete acties ondernemen.
Er is steeds eerst een verwittiging (eventueel een gele kaart), dan een extra hoekschop,
en als het moet direct een strafcorner. Dit kan ook toegepast worden wanneer een tegenspeler een opzettelijke fout maakt om zo een doelkans te vermijden. Na de strafcorner al dan niet doelpunt wordt de vrijschop gegeven op de plaats van voorgaande fout.

13.4 Wanneer er géén scheidsrechter aanwezig is, dient de bezoekende ploeg voor een scheidsrechter te zorgen. Wanneer zij geen kunnen aanstellen mag de thuisploeg iemand aanduiden.
Dit mag ook een derde persoon zijn. De naam en rekeningnummer van de scheidsrechter dient op het wedstrijdblad geplaatst te worden met ondertekening voor akkoord van beide ploegen.

13.5 Er zijn evenwel 4 mogelijkheden die elk apart dienen beoordeeld te worden:
1. Geen van beide ploegen doet een voorstel – elke ploeg krijgt 5 Fair-Play strafpunten.
2. De bezoekers doen een voorstel, de thuisploeg is niet akkoord en heeft geen alternatief…
            In dit geval krijgt de thuisploeg 5 Fair-Play strafpunten en ze verliezen met Forfaitscore.
3. Beide ploegen doen een voorstel en beide weigeren – elk krijgt 5 Fair-Play strafpunten.
4. Enkel de thuisploeg doet een voorstel en de bezoekende ploeg weigert…
            Resultaat: de bezoekende ploeg 5 Fair-Play strafpunten en verliest met Forfaitscore.

Bij de mogelijkheid 1 en 3 wordt de wedstrijd niet opnieuw ingepland en zijn er geen punten.

13.6 Zonder scheidsrechter kan enkel gespeeld worden als beide kapiteins vooraf tekenen op het wedstrijdblad.Beide ploegen dienen dan op het wedstrijdblad hun rekeningnummer te noteren en wordt er voor elke ploeg 7,50€ gestort.
Wij dringen sterk aan op een akkoord omdat dit voor het goede verloop van de competitie het minst problemen met zich meebrengt.   Wij hebben immers niet altijd voldoende reserve-uren om de wedstrijd later te laten spelen. 

13.7 Wanneer beide ploegen instemmen om een vervangende scheidsrechter de wedstrijd te laten doorgaan, kan achteraf geen verhaal gezocht worden om de geldigheid van zijn beslissingen te betwisten.

13.8 Een door het KMVV-bestuur aangeduide scheidsrechter kan door geen enkele ploeg geweigerd worden !   De scheidsrechter schrijft na de wedstrijd zijn beoordeling op het wedstrijdblad of neemt zo spoedig mogelijk contact op met het KMVV-bestuur voor een relaas van de feiten die niet door de beugel konden.   Dit kan eventueel strafpunten voor de Fair-Play opleveren.  
Bovendien kunnen door het bestuur alsnog sancties tegen spelers genomen worden.

13.9 PLOEGEN INSCHAKELEN OM WEDSTRIJDEN TE LEIDEN
Iedere ploeg die een gelegenheidscheidsrechter wil inschakelen krijgt nadat ze 5 wedstrijden (gefloten wedstrijden van eigen ploeg komen niet in aanmerking)  hebben gefloten 25 € extra voor hun clubkas. De scheidsrechter die een wedstrijd leid zal een vergoeding ontvangen van 15 € en dient zijn bankrekeningnummer te noteren op het wedstrijdblad. De vergoeding zal gestort worden op de rekening van de ploeg, die zij dan op hun beurt door storten op de rekeningnummer die vermeld staat op hun maandelijkse factuur naast de naam van de gelegenheidscheidsrechter.Ieder deelnemende ploeg die een scheidsrechter wil inschakelen krijgt ook een scheidsrechters set. Alsook een KMVV scheidsrechtertrui in bruikleen (indien er in voorraad zijn).

Ploegen waarvan een vaste KMVV scheidsrechter op hun lijst staat krijgen eveneens 25 € extra voor hun clubkas, natuurlijk als ze minimum 5 wedstrijden hebben gefloten..

Terug naar boven

14. Het wedstrijdblad

14.1 Voor elke wedstrijd moet een recent, vanop de site afgeprint en door de thuisploeg geleverd,
wedstrijdblad ingevuld worden. Het wedstrijdblad dient op standaardprintpapier A4 afgeprint te worden. Zonder wedstrijdblad kan de wedstrijd niet door gaan. Indien de thuisploeg geen reglementair wedstrijdblad bij heeft kan hij terugvallen op art.14.4 (BLANCO wedstrijdblad) en in allergrootste nood op een blanco stuk papier.

14.2 Op het wedstrijdblad zal in principe een maximum 2 dagen oude printdatum afgedrukt staan.

14.3.1 De thuisploeg zorgt er ook voor dat de bezoekende ploeg dit blad 5 minuten voor het aanvangsuur kan invullen.
14.3.2 Indien het wedstrijdblad niet aanwezig is 8' na het voorziene aanvangsuur verliest de thuisploeg met 0-10.
Dit wordt niet aanzien als een forfait. Wordt wel beboet (zie art.39.14) en krijgt ook fair-play strafpunten (zie art.38A.16.2).

14.4 In iedere sporthal liggen er BLANCO wedstrijdbladen in de KMVV doos, in Lagae in de kast in de gang (linksonder), die kunnen gebruikt
worden indien geen wedstrijdblad aanwezig is.

14.5 Het is verboden wedstrijdbladen af te drukken in de sporthallen.De thuisploeg dient ten laatste 15' voor het aanvangsuur het wedstrijdblad afgedrukt te hebben.
Bij elke fout of tekortkoming worden wel Fair-Play strafpunten aangerekend (zie art.38A.19) voor de thuisploeg ! 

14.6 De namen én de voornamen van de spelers vermeld op de spelerslijst zullen ook steeds afgedrukt staan op het wedstrijdblad. Spelers niet voorkomend op het wedstrijdblad mogen nooit aan de wedstrijd deelnemen. Van wie zal spelen dient voor de wedstrijd het nummer van trui of broek vermeld te worden vóór de naam.
Maximum 8 spelers per wedstrijd kunnen dus een nummer voor hun naam krijgen.

14.7 De kapitein zet achter zijn naam een K en achter de naam van de coach een C in kolom F.
Na de wedstrijd ondertekent hij het blad en verifieert of de uitslag klopt en de gele en/of rode kaarten juist vermeld staan.  Hij dient dan ook de nummer van wie niet speelde te schrappen op het wedstrijdblad(vragen aan de scheidsrechter). Als hij dit niet deed volgen er strafpunten Fair-Play.

14.8 Door de ploegen mag geen enkele klacht ,aanmerking of speler op het wedstrijdblad geschreven worden.

14.9 De beoordeling door de scheidsrechter zal gebeuren via een score van 1 tot 5. Een 1 is heel slecht, een 5 is heel goed. De scores 1 en 2 leveren Fair-Play strafpunten op. Terug naar boven

15. De uitslag van de wedstrijd

15.1 Iedere ploeg, zowel thuisploeg als uitploeg, dient voor 9u dag na de wedstrijd de uitslag door te sms’en naar het GSM nummer 0472 / 98 95 46 (sportief secretaris - Marnix Deloose). Wie de uitslag te laat of niet door sms't krijgt Fair-Play strafpunten.Wie tijdens het seizoen zowel voor beker als voor competitiematchen 5 maal de uitslag te laat of niet door sms't krijgt 5 € boete, 10 maal terug 5 € boete, 15 maal terug 5 € boete enz.
 
15.2 Als de SMS uitslagen niet van beide ploegen gelijk zijn wordt de eerst ontvangen uitslag genoteerd en indien nodig aangepast na controle van het wedstrijdblad. Indien na controle van het wedstrijdblad de uitslag fout blijkt te zijn, wordt die ook direct aangepast.
Terug naar boven

16. De thuisploeg … zijn bal en het wedstrijdblad

16.1 Voor elke wedstrijd zorgt de thuisploeg voor ten minste één degelijke bal
en voor een reglementair wedstrijdblad(zie art.14.1 & 14.2).


16.2 De kwaliteit van de bal dient door de scheidsrechter beoordeeld te worden…
De scheidsrechter kan een bal als niet degelijk of niet reglementair beoordelen.
In dat geval mag de bezoekende ploeg de bal aanleveren.
De thuisploeg die geen of geen conforme bal meegeeft krijgt Fair-Play strafpunten. Terug naar boven

17. Wedstrijdbegin

17.1 Beide ploegen worden verondersteld op het aanvangsuur speelklaar op het terrein te staan. De wedstrijd kan starten van zodra van beide ploegen minimum 4 spelers aanwezig zijn.

17.2 Indien 8 minuten na aanvangsuur nog steeds een ploeg met slechts 1,2 of 3 spelers aanwezig
is, gaat de wedstrijd niet door en is er sprake van forfait.
In artikel 18.1 vind je de sancties.

17.3 Bij de aanvang van elke spelperiode wordt het spel gestart vanaf het middelpunt van het speelveld. 
Na een doelpunt wordt het spel van achter de doellijn hernomen.  Het is niet verplicht een doeltrap te geven, men mag vrij met de bal opkomen.  De tegenstrevers trekken zich echter volledig op hun eigen speelhelft terug.

17.4 Bij een aftrap moet ALTIJD eerst een pas naar een andere speler gegeven worden.  Als er b.v. meteen naar doel getrapt wordt, met een doelpunt als gevolg, dan is dit doelpunt NIET geldig ! Bij de aftrap van de 1e periode start de UITPLOEG.

17.5 De kapitein van elke ploeg moet zich kenbaar maken door een speciale, opvallende armband. Kapiteinsband is verplicht, bij gebreke Fair-Play strafpunten (zie art.38A.26)

Terug naar boven

18. Forfait

18.1 Een forfait voor die ploeg die met geen vier spelers aanwezig was of te laat aanwezig zijn.De ploeg die forfait dient te geven verliest de wedstrijd met 10-0 en krijgt 10 Fair-Play strafpunten + 25 € boete. Wanneer beide ploegen geen 4 spelers tijdig klaar hebben,krijgen ze elk in de rangschikking één wedstrijd meer,tien doelpunten tegen en 10 Fair-Play strafpunten + voor beide ploegen 25 € boete.

18.2 Bij een forfait wanneer geen enkele speler aanwezig is! Verliezen ze de wedstrijd met 10-0,worden 10 Fair-Play strafpunten aangerekend en betaalt de ploeg een boete van
50 €. Wanneer de scheidsrechterverantwoordelijke Jean-Marc Galloo(die de tegenstrever en scheidsrechter verwittigd) ​ten laatste 2 uur voor de wedstrijd op de hoogte worden gebracht,wordt de boete beperkt tot 25 €. Verwittigen is enkel geldig per SMS 0468/ 34 16 06. Per mail, telefonisch of via andere bestuursleden worden niet aanvaard als verwittigd.

18.3 Bij een 2de forfait dan verliest de ploeg met 10-0 + 15 Fair-Play strafpunten.

18.4 Bij een 3de forfait dan verliest de ploeg met 10-0 + 20 Fair-Play strafpunten.

18.5.1 Na een 4de forfait in dezelfde competitie (bekerwedstrijden niet inbegrepen) wordt je uit competitie gezet en verlies je uw waarborg.
18.5.2 Alle uitslagen en punten van reeds gespeelde wedstrijden tegen de ploeg die uit de competitie wordt gezet of stopt komen te vervallen.
 
Bij een nieuwe deelname moet de betrokken ploeg opnieuw 125 € waarborg betalen.  
Het KMVV-bestuur verwittigd alle ploegen uit de reeks van wie uit competitie  wordt gezet.

Terug naar boven

19. De wedstrijdduur

19.1 Een wedstrijd duurt in principe vier keer dertien minuten. 

19.2 Na de eerste en de derde periode wordt één minuut rust toegestaan. Tussen de tweede en de derde periode komen twee minuten rust.  Dan wordt er ook van speelhelft gewisseld.  Bij tijdgebrek heeft de scheidsrechter het recht en de plicht om de spelperiodes gelijkmatig iets in te korten !

19.3 In functie van een vlot verloop van de avond moet er door de scheidsrechter naar gestreefd om ten laatste 5 minuten vóór het aanvangsuur van de volgende wedstrijd te stoppen. In het slechtste geval MOET 2 min vóór het (half) uur gestopt worden. Terug naar boven

20. Spelers

20.1 Vijf spelers mogen aan het spel deelnemen. 

20.2 De andere spelers (= maximum drie), die ook op het wedstrijdblad ingeschreven staan, mogen meermaals vervangen worden. Dit tot op het einde.

20.3 Er kan alleen vervangen worden als de bal buiten de lijnen van het terrein is.
Enkel bij kwetsuren heeft de scheidsrechter de mogelijkheid om een vervanging toe te staan. De spelers nemen altijd plaats op de bank in hun verdedigend vak Na 2 spelperiodes verwisselen de ploegen van bank. De wissel gebeurd op de lijn rechtover hun bank en na het fluitsignaal van de scheidsrechter.

20.4 Spelers met gipsverband aan mogen onder geen enkele voorwaarde aan de wedstrijd deelnemen!

20.5 Wanneer een ploeg met slechts drie spelers (of nog minder) op het terrein komt te staan, wegens kwetsuren of gele en/of rode kaarten, dan wordt de wedstrijd afgefloten.   Die bewuste ploeg verliest de wedstrijd met 10-0.  Deze uitslag wordt echter niet als forfait beschouwd.Indien de bewuste ploeg een achterstand had van meer dan 10 doelpunten verschil blijft de uitslag behouden. Terug naar boven

21. De coach

21.1 Er mag slechts één persoon als coach aantreden.  Deze persoon moet als dusdanig op het wedstrijdblad vermeld staan.  De persoon die als coach optreedt, moet net als de andere spelers reglementair op het inschrijvingsformulier ingeschreven staan.   Wanneer de persoon die als coach optreedt, niet reglementair ingeschreven werd, dan worden strafpunten voor de Fair-Play aangerekend. Een coach is NIET verplicht !

21.2 Tijdens de wedstrijd mogen op de reservebank enkel de spelers en de coach plaatsnemen,
en niemand anders !


21.3 Als de coach speelt zit er maximum slechts 8 man op de bank.
Als de coach niet speelt bestaat de kans dat er 9 man op de bank zit. Terug naar boven

22. Scheidsrechtersbal

Wanneer de scheidsrechter de bal tegen zijn lichaam krijgt oordeelt de scheidsrechter zelf
in hoeverre hij al dan niet een scheidsrechterbal wenst te geven. Terug naar boven

23. Intrap

23.1 Wanneer de bal buiten de lijnen terecht komt, volgt er een intrap, geen ingooi. 

23.2 Bij elke intrap moeten de tegenstrevers op minimum vier meter afstand blijven. 

23.3 De bal moet stilliggen achter de zijlijn.  Wanneer de bal na drie seconden niet ingetrapt wordt, krijgt de tegenstrever de bal toegewezen. 

23.4 Bij een intrap mag de bal niet rechtstreeks in het doel belanden.  Er moet steeds een andere speler de bal aanraken voordat een doelpunt kan gemaakt  worden.  Wanneer b.v. een speler een intrap rechtstreeks in zijn eigen doel trapt, dan is dit géén doelpunt, wel corner ! 

23.5 Bij een intrap vanaf de doellijn moet de tegenstrever zich buiten de strafschopzone bevinden. Terug naar boven

24. Strafschop + speelveld

24.1 strafschop
Bij een zware fout in de strafschopgebied (bvb het opzettelijk verschuiven van het doel), kan de scheidsrechter de zwaarste sanctie treffen, nl. strafschop. Een strafschop wordt genomen van op het middelpunt van het terrein naar het onverdedigde doel.  Als de bal rechtstreeks in doel gaat, dan is dit een geldig doelpunt.

24.2 speelveldTerug naar boven

25. Hoekschop / schepcorner

25.1 Pas na VIER hoekschoppen mag de eigenlijke schepcorner genomen worden.  Dit gebeurt door de bal ter hoogte van het cornerbalpunt op de doellijn stil te leggen. 
De strafschoplijn is de rechte lijn die op een afstand van 5 meter evenwijdig loopt met de doellijn.
De lijn zelf maakt deel uit van het strafschopgebied.

25.2 Bij een strafcorner / schepcorner mag een speler die op het moment van de strafcorner/schepcorner op de bank zit deelnemen aan de strafcorner/schepcorner uitgezonderd spelers die dit moment op de bank zitten wegens een gele of rode kaart.

25.3 De twee schepcornernemers moeten aan de scheidsrechter bekend gemaakt worden. 
De ene speler schept de bal, de andere speler mag de bal uitsluitend met het hoofd van buiten
het strafschopgebied in het doel koppen. 
Deze laatste speler mag met geen enkel lichaamsdeel in aanraking komen met het strafschopgebied voor de bal volledig in het doel verdwenen is, zo niet wordt het doelpunt afgekeurd. Tussen het scheppen van de bal en het koppen mag de bal de grond niet raken.

25.4 Terwijl de schepcorner genomen wordt, blijven ALLE spelers aan de zijkant van het terrein en achter diegene staan die moet koppen. Zij staan dus niet naast of achter het doel. 
De schepcornernemers mogen op geen enkele manier door de tegenpartij gehinderd worden.
De tegenpartij blijft van de bal af tot na de beslissing van de scheidsrechter over het al of niet geldig zijn van het doelpunt.  Daarna wordt het spel hernomen van achter de doellijn.

25.5 Er kan ook een extra hoekschop of zelfs een schepcorner toegekend worden bij aanhoudend commentaar. Dit kan ook toegepast worden wanneer een tegenspeler een opzettelijke fout maakt om zo een doelkans te vermijden (zie art.13.3 - scheidsrechter).
Terug naar boven

26. Onrechtstreekse vrijschop

26.1 Deze mag NIET rechtstreeks in het doel getrapt worden.  Eerst moet een medespeler of een tegenstrever de bal aangeraakt hebben, voor die in het doel verdwijnt.  Pas dan is het doelpunt geldig.  Wanneer de bal tegen de scheidsrechter getrapt wordt en dan in het doel verdwijnt zonder dat een andere speler de bal aanraakt, dan is dit GEEN doelpunt !

26.2 Er zijn 2 momenten waarop een onrechtstreekse vrijschop kan worden toegekend.
- De eerste soort vrijschop die onrechtstreeks genomen wordt, is het gevolg van een bal die tegen het plafond van de zaal terecht gekomen is. 
- De tweede soort is bij het vasthouden van het doel met de duidelijke intentie daar
voordeel bij te halen. In dit geval wordt de bal op de lijn van het strafschopgebied gelegd.

26.3 Bij een onrechtstreekse vrijschop moet de scheidsrechter echter een hand omhoog steken. 

26.4 In elk geval moeten de tegenstrevers 4 meter afstand van de stilliggende bal nemen. Terug naar boven

27. Rechtstreekse vrijschop

Deze mag rechtstreeks in het doel getrapt worden zonder dat een andere speler de bal raakt.

Ook hier dient de 4 meter afstand gerespecteerd te worden. Terug naar boven

28. Specifieke fouten

28.1 Sliding
In het strafschopgebied
  • Een gevaarlijke sliding (= met een tegenspeler in de onmiddellijke nabijheid), heeft een strafschop voor gevolg + een eventuele bijkomende sanctie van de scheidsrechter.
  • Een gewone sliding (= wanneer geen tegenstrever in de onmiddellijke nabijheid is), veroorzaakt een rechtstreekse vrijschop buiten het strafschopgebied + een eventuele sanctie van de scheidsrechter.
Buiten het strafschopgebied
  • rechtstreekse vrijschop + een eventuele sanctie van de scheidsrechter
28.2  Dubbeltrap
Bij dubbeltrap steekt de scheidsrechter de gebalde vuisten tegen elkaar alvorens de richting
aan te wijzen. De intrap is ten voordele van de ploeg die zich in de aanvalszone bevindt.
Als de bal over de doellijn is gegaan is het een corner voor de aanvallende ploeg.

28.3 Hielpas
Een hielpas zal de scheidsrechter pas bestraffen als hij die beoordeelt als gevaarlijk of brutaal spel.

28.4 Handspel
Het is de scheidsrechter die oordeelt. Zowel bewust of onbewust handspel wordt bestraft met een
rechtstreekse vrije trap. Als het handspel zich voordoet in het strafschopgebied is het steeds strafschop. Terug naar boven

29. Doelpunt

Er wordt slechts een doelpunt toegekend als de bal  VOLLEDIG over de doellijn is gegaan. Terug naar boven

30. Gele kaart

30.1 GELE KAARTEN IN DE COMPETITIE GELDEN ENKEL VOOR DE COMPETITIE
        GELE KAARTEN IN DE BEKER GELDEN ENKEL VOOR DE BEKERCOMPETITIE

30.2 De ploegen houden zelf de gele kaarten bij. De schorsingen vermeld op het wedstrijdblad dienen enkel als geheugen steun.
Wanneer de schorsing nog niet op het wedstrijdblad staat is dit geen reden om de geschorste speler op te stellen.

30.3 Als algemene regel geldt…

30.3A 2de geel in dezelfde wedstrijd is de 2 volgende wedstrijden geschorst (2 gele kaarten in dezelfde wedstrijd worden niet bijgeteld met hun aantal gekregen gele kaarten).
30.3B 2de geel in een volgende wedstrijd is volgende wedstrijd geschorst
30.3C 3de geel is de 2 volgende wedstrijden geschorst
30.3D 4de geel is de volgende 3 wedstrijden geschorst
30.3E 5e  geel is de volgende 4 wedstrijden geschorst..
30.3F 6e geel is de rest van het seizoen geschorst voor zowel beker als competiewedstrijden+ voor het hele volgend seizoen.

30.4 Aan de gele kaarten zijn hoe dan ook Fair-Play strafpunten verbonden (zie art.38A.10).

30.5 De speler die een gele kaart krijgt, moet het terrein verlaten voor de rest van de aan gang zijnde spelperiode + de hele daarop volgende spelperiode.  Hij mag echter vervangen worden.  Hij kan echter alleen vervangen worden als de bal buiten de lijnen van het terrein is, dus niet bij een vrije trap of zo. De scheidsrechter kan beslissen dat een speler die niet meer kan/mag spelen gedurende de rest van de wedstrijd de zaal moet verlaten.

30.6 Twee gele kaarten in dezelfde wedstrijd voor dezelfde speler betekenen dat deze speler de twee eerstvolgende wedstrijden niet mag aantreden. In de bewuste wedstrijd mag hij echter wél vervangen worden, maar hij mag niet meer aantreden én hij moet de zaal verlaten.

30.7 Als een speler tijdens de rust een gele kaart oploopt, dan speelt hij de volgende 2 spelperiodes niet mee. De ploeg mag echter wel met vijf spelers aantreden.

30.8 Een speler die op de bank heeft plaatsgenomen tijdens een spelperiode, kan ook een gele kaart krijgen.  Ook hij mag de aan gang zijnde spelperiode + de hele volgende spelperiode niet aantreden !

30.9 Een ingeschreven speler die tijdens een wedstrijd niet op het blad staat, maar als toeschouwer in de zaal aanwezig is, kan voor onbehoorlijk gedrag ook een gele kaart krijgen !

30.10 Wanneer een speler vrijwillig zijn doel verplaatst, kan hij daarvoor de gele kaart krijgen.

30.11 Om te beginnen start voortaan elke speler met een blanco gele-kaarten-register. Kaarten uit een vorige competitie worden dus kwijtgescholden, waardoor iedereen op nul start.  Bemerk echter :  lopende schorsingen worden NIET kwijtgescholden maar lopen wel degelijk door !!!

30.12 Specifiek voor de coach…
Bij een gele kaart verlaat hij de zaal voor de rest van de aan gang zijnde spelperiode.Twee maal geel in dezelfde wedstrijd staat gelijk aan een rode kaart. 
Hij mag dus niet aantreden als coach noch als speler in de vier eerstvolgende wedstrijden. Twee of meer maal geel in verschillende wedstrijden levert ook een schorsing op. 
Terug naar boven

31. Rode kaart


31.1 De ploegen houden zelf de rode kaarten bij en hun schorsing. De schorsingen vermeld op het wedstrijdblad dienen enkel als geheugen steun.
Wanneer hun schorsing nog niet op het wedstrijdblad staat kan dat geen reden zijn om de geschorste speler op te stellen.


31.2 Een speler die slaat tijdens de wedstrijd krijgt onmiddellijk de rode kaart !
De wedstrijd wordt gestaakt en zijn ploeg verliest de partij met 10-0.
Het KMVV bestuur oordeelt nadien over eventuele extra sancties.

31.3 De speler die een rode kaart krijgt, moet het terrein en de zaal onmiddellijk verlaten voor de rest van de wedstrijd.  Hij mag niet vervangen worden

31.4 Een speler die een rode kaart krijgt wordt automatisch geschorst voor de eerstvolgende vier wedstrijden zowel voor competitie als bekerwedstrijden. Daartegen is geen beroep mogelijk. 

31.5 Bij zware overtredingen, handtastelijkheden, smaad of beledigingen kunnen door het KMVV-bestuur, na verhoor van de speler, nog zwaardere sancties getroffen worden.  Zeker wanneer een speler de scheidsrechter belaagt, riskeert hij een heel serieuze schorsing !

31.6 Als een speler tijdens de rust een rode kaart oploopt, dan verlaat hij onmiddellijk de zaal en de ploeg mag verder spelen met VIJF spelers.

31.7 Als een speler die op de bank heeft plaatsgenomen tijdens een spelperiode een rode kaart oploopt, dan verlaat die speler onmiddellijk de zaal. De ploeg mag verder spelen met VIJF spelers.

31.8 Een speler die in een wedstrijd niet op het blad werdt aangeduid, maar als toeschouwer in de zaal de wedstrijd bijwoont, kan wegens onbehoorlijk gedrag ook de rode kaart krijgen !

31.9 Zware overtredingen dienen hoe dan ook door de scheidsrechter op het wedstrijdverslag genoteerd te worden.
 
31.10 Bij een rode kaart van de coach verlaat hij de zaal voor de rest van de wedstrijd én wordt hij de vier eerstvolgende wedstrijden geschorst. 
In die vier wedstrijden mag hij uiteraard ook niet als speler aantreden.

31.11 Ook aan de rode kaarten zijn Fair-Play strafpunten verbonden (zie art.38A.6). Terug naar boven

32. Richtlijnen voor geschorste spelers


32.1 Wanneer een speler bepaalde wedstrijden geschorst is, kan hij ook niet als coach optreden. 

32.2 Als een coach voor bepaalde wedstrijden geschorst is, treedt hij ook niet aan als speler!  

32.3 Wanneer een speler of coach, die geschorst is voor bepaalde wedstrijden, in die wedstrijden toch op het wedstrijdblad voorkomt, dan verliest bewuste ploeg al deze wedstrijden met 10-0. Bovendien moeten de geschorste personen alsnog hun geschorste wedstrijden in het dubbel uitzitten.Bovenop dit alles krijgt de ploeg Fair-Play strafpunten (zie art.38A.7).
Terug naar boven

33. Schorsingen

Schorsingen lopen van seizoen naar seizoen, volgend op het seizoen waarin de kaart opgelopen werd. 
Ze blijven geldig, ook als die speler of coach zich ondertussen bij een andere ploeg aansluit !  
De ploeg en liefst ook de speler houdt zelf de gele en rode kaarten bij.  Voor de aanvang van iedere competitie kan dit best gecontroleerd worden op onze website ! Dit zal ook gemaild worden naar de betrokken ploeg & speler    . Onze website  - www.kmvv.be - wordt zeer regelmatig aangepast. Terug naar boven

34. Zaalverbod

34.1 Wanneer een coach of een speler in de functie van coach geschorst wordt voor bepaalde wedstrijden, dan krijgt hij eveneens zaalverbod voor die wedstrijden !

34.2 Wanneer een speler voor een bepaalde wedstrijd geschorst werd, dan mag hij in de zaal aanwezig zijn als toeschouwer.  Hij mag echter niet plaatsnemen bij de spelers op de reservebank, en ook geen coach zijn! Terug naar boven

35. Beroep

Wanneer een ploeg tegen een bestuurlijke beslissing beroep wil aantekenen,
dient dit binnen de tien dagen gericht te worden aan Karl Becue, de secretaris van het
KMVV-bestuur, en dit via mail op karl@kmvv.be Terug naar boven

36. Eindklassement

36.1 OPMAKEN KLASSEMENT 
De winnaar van de wedstrijd krijgt 2 punten. Bij gelijkspel elk 1 punt. Bij verlies 0 punten.
Wie eerste is in het eindklassement is kampioen.
Voor het opmaken van het klassement wordt volgende rangorde gevolgd:
1. Het aantal punten
2. Het aantal gewonnen wedstrijden
3. Het doelpuntensaldo
4. Het aantal gemaakte doelpunten
5. Het aantal Fair-Play strafpunten
6. Wanneer het dan nog gelijk is wordt een testwedstrijd gespeeld.
7. Ingeval er meer dan 2 ploegen gelijk zijn worden er eveneens testwedstrijden gespeeld in tornooi vorm.

36.2 BIJ ONDERBREKING COMPETITIE DOOR ALLERLEI OORZAKEN

Indien heropflakkering van de coronapandemie of door andere externe oorzaken de competitie onderbroken wordt zullen de wedstrijden van deze speeldag niet herspeeld worden, enkel wanneer er reeds meer dan 50% van deze speeldag gespeeld werden in een REEKS, zal er voor de resterende wedstrijden van deze REEKS gekeken worden om ze nog ergens in te plannen. Indien er reeds wedstrijden gespeeld werden maar minder dan 50% zullen deze uitslagen geschrapt worden. Indien er op het einde van het seizoen geen 80% van de wedstrijden zijn afgewerkt, worden er geen kampioenen,vice-kampioenen, stijgers en dalers toegekent. Terug naar boven

37. Stijgers & dalers 2023-2024


37.1 Na de heenronde zijn er 4 periodekampioenen en stijgen er 4 ploegen uit elke reeks (behalve reeks 1). In de terugronde starten alle ploegen terug met 0 punten. Na de terugronde zijn er dan 4 kampioenen en hanteren we hetzelfde systeem als de heenronde om de reeksen voor het volgend seizoen te bepalen.

37.2 Na de heenronde dalen er 4 ploegen uit elke reeks (behalve reeks 4). Na de terugronde hanteren we hetzelfde systeem als de heenronde om de reeksen voor het volgend seizoen te bepalen. Indien nodig zullen er volgend seizoen minder ploegen dalen dan 4 dit naargelang het aantal ploegen die stoppen de niet dalers worden aangeduid naargelang hun eindklassement.

37.3 Nieuwe ploegen starten altijd in de laagste reeks.Terug naar boven

38. Fair-Play Strafpunten


38A. FAIR-PLAY STRAFPUNTEN

38A.1 Per seizoen wordt er één trofee (waardebon) uitgereikt aan de 3 best geklasseerden van het FAIR-PLAY klassement, als er ten minste één persoon van de ploeg op de uitreiking ervan aanwezig is. Zo niet, dan wordt de trofee (waardebon) ingehouden.Voor de bekercompetitie wordt geen Fair-Play uitgereikt.
De 3 ploegen met het minst aantal strafpunten worden uiteraard de laureaten.  Als meerdere ploegen gelijk eindigen, dan gaat de trofee (waardebon) naar de ploeg die het meest beoordelingspunten haalde vervolgens worden zij gelijk geplaatst.
 
38A.2 Het Fair-Play strafpuntensysteem : Al naargelang het probleem zullen strafpunten toegekend worden:
 
38A.3   20 strafpunten voor de ploeg die faalde door een 3de forfait
38A.4   15 strafpunten voor de ploeg die faalde door een 2de forfait 
38A.5   10 strafpunten voor de ploeg die faalde door een forfait 
38A.6   5 strafpunten voor de ploeg bij wie een speler, coach of aanwezige speler tegen een rode kaart aankeek.
38A.7   5 strafpunten voor de ploeg bij wie (een) speler(s) meededen die geschorst waren, niet ingeschreven of bijgeschreven werden op het wedstrijdblad.
38A.8   5 strafpunten voor de ploeg die een door het KMVV-bestuur aangeduide scheidsrechter wou weigeren.
38A.9   5 strafpunten voor de ploeg die niet tijdig hun spelerslijst invulde.
38A.10 3 strafpunten voor de ploeg bij wie een speler, coach of aanwezige speler tegen een gele kaart aankeek.
38A.11 3 strafpunten voor de ploeg die speelde met kledij zonder nummers op trui of broek.
38A.12 3 strafpunten voor de ploeg die geen reservekledij meehad terwijl die nodig was en met hesjes speelde
38A.13 2 strafpunten voor de ploeg die als beoordeling een score 1 kreeg door de scheidsrechter.
38A.14 2 strafpunten voor de ploeg waarvan de kapitein het wedstrijdblad niet aftekende na de wedstrijd.
38A.15 2 strafpunten voor de ploeg die als thuisploeg een blanco wedstrijdblad gebruikte.
38A 16.1  2 strafpunten voor de ploeg die niet tijdig(5' voor het aanvangsuur) het wedstrijdblad kon voorleggen aan de tegenstander.
38A.16.2 5 strafpunten voor de thuisploeg wanneer het wedstrijdblad niet aanwezig is 8' na het voorziene aanvangsuur.
38A.17 2 strafpunten voor de ploeg die niet akkoord is met een ter plaatse aangeduide scheidsrechter.
38A.18 2 strafpunten voor de ploeg afgedrukt wedstrijdblad ouder dan 2 dagen dan de wedstrijd.
38A.19 2 strafpunten voor de ploeg die wedstrijdblad later dan 15' voor het aanvangsuur afdrukt.
38A.20 1 strafpunt voor de ploeg die als beoordeling een score 2 kreeg door de scheidsrechter.
38A.21 1 strafpunt voor de ploeg die als thuisploeg geen of een niet conforme bal meehad.
38A.22 1 strafpunt voor de ploeg die de nummers van op de truitjes/broekjes niet op het wedstrijdblad schreef.
38A.23 1 strafpunt voor de ploeg die in gebreke was met zijn kledij.
38A.24 1 strafpunt voor de ploeg waarvan de kapitein geen "K" zet in kolom "F" naast zijn naam. 
38A.25 1 strafpunt voor de ploeg die geen "C"  zet in kolom "F" naast de naam van de coach.
38A.26 1 strafpunt voor de ploeg waarvan de kapitein geen kapiteinsband droeg.
38A.27 1 strafpunt voor de ploeg waarvan de kapitein vergat de nummer  te schrappen van wie niet speelde.
38A.28 1 strafpunt voor de ploeg die de uitslag niet per sms doorstuurde.
38A.29 1 strafpunt voor de ploeg die zich niet hield aan de regels van de opwarming

38B. STRAFPUNTEN

Er wordt ieder seizoen een rangschikking opgemaakt met strafpunten. Het totaal aantal strafpunten is het resultaat van diverse specifieke problemen:

38B.1 - Rode kaart:                                                   5 strafpunten
38B.2 - Gele kaart:                                                    3 strafpunten
38B.3 - Forfait:                                                          3 strafpunten
38B.4 - Beoordeling wedstrijdblad 1/5                      2 strafpunten
38B.5 - Beoordeling wedstrijdblad 2/5                      1 strafpunt
38B.6 - Beslissingen KMVV sportief comité              strafpunten naargelang het specifieke probleem.

38B.7 De ploeg die in het seizoen ​45 strafpunten of meer verzameld heeft wordt voor 1 seizoen geschorst.
38B.8 Ploegen die 35 tot 44 strafpunten ​hebben verzameld worden na het seizoen gerangschikt naar het meest behaalde punten en vormen zo de lijst van ploegen om nog te kunnen inschrijven. Bij voldoende ploegen vallen er ploegen af.

38B.9 Wanneer in de toekomst geen verbetering op te merken valt, riskeren deze ploegen zelfs een definitieve uitwijzing!! De afzonderlijke spelers van deze ploegen mogen zich dan ook niet als groep bij een andere ploeg aansluiten.


Terug naar boven

39. Boetes

39.1 Wanneer een ploeg om de één of andere reden een boete oploopt,
wordt de ploeg hiervan maandelijks via e-mail op de hoogte gesteld.  

De waarborg moet maandelijks aangevuld worden (onder voorwaarden) zie art.7.4 waarborg.
Het rekeningnummer van KMVV waarop de waarborg indien nodig dient aangevuld te worden
is het nummer IBAN BE67 0017 3751 1587.

Het bedrag van de boete is afhankelijk van het soort probleem …

39.2  125 € (waarborg) voor een 4de forfait
39.3  125 €  (waarborg) voor een reeds ingeschreven ploeg (zie art.2.10) zich alsnog terugtrekt vóór de competitie.
39.4  50 € voor een forfait zonder verwittigen of te laat verwittigen.
39.5  25 € voor een forfait met verwittiging
39.6  25 € voor een forfait wanneer geen 4 spelers aanwezig waren.
39.7  25 € voor een ploeg die bij herhaling niet in orde is met zijn kledij
39.8  25 € voor een ploeg die forfait dient te geven bij gebrek aan reservekledij of hesjes
39.9  25 € voor wie niet plastieken flesjes / blikjes of alcohol meebrengt in het complex
39.10  25 € voor een ploeg die niet op vooropgestelde datum zijn 2e deel van het inschrijvingsbedrag gestort heeft
39.11  25€ voor een ploeg die niet op 31 januari 2023 of 30 juni 2023 zijn waarborg aangevuld heeft.
39.12  10 € voor een ploeg die de spelerslijst niet tijdig invulde.
39.13 10 € voor een ploeg die zijn bevestiging deelname niet ingediend geeft tegen de vooropgestelde datum.
39.14 10 € voor een thuisploeg wanneer een wedstrijdblad niet aanwezig is 8' later dan het voorziene aanvangsuur.
39.15 Andere bedragen zijn ook mogelijk en hangen af van aangerichte schade
          die eventueel via de waarborg kan betaald worden.
Terug naar boven

40. De prijsuitreiking

Het KMVV-bestuur wenst er alles aan te doen om tijdens de prijsuitreiking elke ploeg passend
te belonen voor zijn sportieve inzet.  Elke aanwezige ploeg zal aan zijn trekken komen.
Elke kampioen, vice-kampioen en Fair-Play-winnaar + prijs van de scheidsrechters (beoordeling) krijgt een waardevolle attentie. 
Enkel de aanwezige ploegen krijgen hun attentie.Wie niet aanwezig is verliest hun prijs.
Jullie aanwezigheid zal door het ganse bestuur ten zeerste geapprecieerd worden.

Naast het sportieve en het ontspannende is ook de ontmoeting van belang…
Elk idee om van die prijsuitreiking een tof moment te maken is welkom.
Terug naar boven

41. Bekercompetitie 2023-2024

Deelnemen aan de beker is VERPLICHT. 

41.1 Wedstrijden

De bekerwedstrijden starten met de 1/32 finales met rechtstreekse uitschakeling bij gelijke stand worden er schepcorners gegeven volgens art.14.2.De 1/32 finale bevat 23 wedstrijden. Bij de loting worden de 1/32 finales getrokken en tevens de 1/16 finale dat dan ook het verdere verloop van de beker bepaald. Alle wedstrijden vanaf 1/8 finale worden op een vrijdag gespeeld.

41.2 Schepcorners

Bij elke wedstrijd moet er een winnaar zijn dus bij gelijkspel wordt de winnaar bepaald door schepcorners.

Elke ploeg heeft vier schepcorners waarvan de thuisploeg begint. Iedere ploeg duid 4 spelers aan die 2 vaste koppels vormen (A & B , C & D)
Iedere ploeg heeft om beurt een schepcorner, te beginnen met de thuisploeg.
Eventuele uitgesloten spelers en wie geel kreeg in de 4e helft komen niet in aanmerking.
Speler A schept de bal,speler B kopt de bal vervolgens schept speler B de bal en kopt speler A dan schept speler C
en kopt speler D daarna schept speler D en kopt speler C.
Wanneer na deze reeks de stand nog gelijk is gaan ze verder met 1 schepcorner tot er een winnaar is.
De koppels mogen nu willekeurig gekozen worden met om het even wie schept of kopt.

41.3 Gele en Rode kaarten

De gekregen gele kaarten tellen enkel voor de bekercompetitie.
De gekregen rode kaarten tellen zowel voor de competitie als voor de beker.
De ploegen houden zelf de gele & rode kaarten bij. De schorsingen vermeld op
het wedstrijdblad dienen enkel als geheugen steun.

41.4 Fair-Play

Voor de beker is geen Fair-Play klassement voorzien.
Gele kaarten,rode kaarten en slechte beoordelingen worden bij uw ploeg bijgeteld
in art.38B van het KMVV reglement zijnde wie 45 Fair-Play strafpunten heeft opgelopen
voor rode en gele kaarten en voor negatieve beoordelingen op het wedstrijdblad wordt
voor de duur van 1 seizoen uw ploeg geschorst (art.38B.7).

41.5 Forfaits

Forfaits worden niet bijgerekend met de competitie. Boetes voor forfait zijn eveneens hetzelfde
als van de competitie (art.39).

41.6 Spelregels

Spelregels zijn de dezelfde als de competitie.
Terug naar boven

42. Gevallen niet voorkomend in dit reglement

Voor gevallen niet voorkomend in dit reglement beslist het KMVV-bestuur. Terug naar boven